Hei,

Terkamo-MoisioAnja20x25olen Anja, TtT (Hoitotiede) ja toimin nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa, Hoitotieteen laitoksella.

Väitöskirjani ”Complexity of attitudes towards death and euthanasia” (Kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden monitahoisuus) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa 2016. Siinä tutkin eutanasiaan sekä kuolemaan kohdistuvia asenteita sairaanhoitajien sekä kansalaisten kohderyhmissä.

Tällä hetkellä suunnittelen uutta tutkimuskokonaisuutta, joka tulee tarkastelemaan elämän loppuvaiheen eettisiä kysymyksiä sekä kuolevan potilaan hoitotyötä eri näkökulmista.

Tällä blogisivustolla tulen kuvaamaan tutkijan arkea sekä oman tutkimukseni sekä urani etenemistä iloineen ja suruineen. Lisäksi tulen jakamaan ja avaamaan aiheeseeni liittyviä tutkimustuloksia, konferenssikokemuksia sekä erilaisia tapahtumia. Eli sisältö tulee hyvin pitkälle olemaan samansuuntainen edellisen, ”Hyvä paha kuolema” -blogini kanssa, jota kirjoitin väitöskirjaprosessini ajan.

Anja

Curriculum Vitae

Complexity of attitudes towards death and euthanasia

Väitöstilaisuuden tallenne

Mainokset