Terkamo-MoisioAnja20x25

Tervetuloa sivustolleni!

Olen Anja, TtT (Hoitotiede), tutkija, kouluttaja/luennoitsija sekä sairaanhoitaja. Tällä sivustolla esittelen tutkimus- ja opetustoimintaani. Mikäli teillä on avoimia kysymyksiä tai etsitte kouluttajaa / luennoijaa tilaisuuteenne, saatte minuun yhteyden joko sivuston yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anja.terkamo(a)gmail.com.

Sairaanhoitajaksi valmistuin 1999 Kölnissä, Saksassa. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt useita vuosia terveydenhuollon eri toimintakentillä sekä Suomessa että Saksassa. Kliinisen kokemukseni alueisiin lukeutuvat mm. infektiotaudit, onkologiset sekä geriatriset sairaudet. Lisäksi olen työskennellyt terveydenhuollon akuuttiympäristössä, mm. teho-osastolla sekä päivystyksessä.

Hoitotieteen opinnot aloitin vuonna 2011 työn ohella Itä-Suomen yliopistossa. Terveystieteiden maisteriksi valmistuin 2013, opintosuuntauksena preventiivinen hoitotiede. Maisterin tutkinnon jälkeen jatkoin opintojani, joiden tuloksena väitöskirjani Complexity of attitudes towards death and euthanasia” tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa 2016.

Opetustoimintani käynnistyi vuonna 2014, jolloin aloitin opettajana hoitotieteen opintojaksoilla sekä Itä-Suomen yliopistossa, että Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Tällä hetkellä minulla on opetuskokemusta myös ammattikorkeakouluympäristöstä, sekä eri yritysten, organisaatioiden ja sairaanhoitopiirien järjestämistä koulutustilaisuuksista. Oman opetustoimintaan liittyvän ammattitaidon kehittämiseksi olen aloittanut ammatillisen opettajan opinnot elokuussa 2018.

Asiantuntijuuteni keskeisiä osa-alueita ovat terveydenhuollon ja hoitotyön eettiset kysymykset, etenkin elämän loppuvaiheessa. Väitöstutkimukseni lisäksi olen osallistunut mm. syyskuussa 2018 julkaistun ”Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen” – hoitosuosituksen laadintaan. Post doc – tutkimuksessani tarkastelen myös elämän loppuvaiheen hoidon eettisiä kysymyksiä kansainvälisessä ympäristössä. Eettisten kysymysten lisäksi asiantuntijuuteeni lukeutuvat mm. terveyden edistämiseen, kulttuuriseen hoitotieteeseen sekä tutkimustoimintaan liittyvät teemat. Digitaalisten ympäristöjen sekä sosiaalisen median merkitys korostuu sekä opetus- että tutkimustoiminnassani.

Väitöstutkimukseni ajan ylläpidin ”Hyvä paha kuolema” – tutkimusblogia, jossa kuvasin lukijoille prosessin etenemistä sekä jaoin aihealueeseen liittyviä tutkimustuloksia. Nykyisessä blogissani näkökulma on laajentunut, kirjoitusten kuvatessa tutkijan arkea, tutkimustuloksia eri aiheista sekä toisinaan myös henkilökohtaisia pohdintoja.

Anja