Esitelmät & Konferenssit

2022

 1. Hurmekoski M., Häggman-Laitila A. & Terkamo-Moisio A. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien kokemuksia etäjohtamisesta COVID-19 pandemian lopussa. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät. Kuopio, 17.-18.11.2022.
 2. Terkamo-Moisio A., Karki, S., Kangasniemi M., Lammintakanen J., & Häggman-Laitila A. 2022.Successful remote collaboration – review of the literature. NETNEP 2022, 8th International Nurse Education Conference, From education to impact: Transforming nursing and midwifery education. Sitges, Spain 19.-22.10.2022.
 3. Terkamo-Moisio A., Paronen E., Lammintakanen J., & Häggman-Laitila A. 2022.Trust and communication are crucial for remote collaboration in the context of health and social care. NETNEP 2022, 8th International Nurse Education Conference, From education to impact: Transforming nursing and midwifery education. Sitges, Spain 19.-22.10.2022.
 4. Terkamo-Moisio A., Peltonen L-M., Kaakinen P., Palonen M., Vaartio-Rajalin H., Fagerström L., Kaunonen M., Leino-Kilpi H. & Häggman-Laitila. 2022. Johtamisosaamisen kehitys jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuden aikana. HTTS 2022, Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön. Oulu, 22.-23.9.2022
 5. Terkamo-Moisio A., Paronen E., Lammintakanen J., & Häggman-Laitila A. 2022. Luottamus ja kommunikaatio sosiaali- ja terveydenhuollon etäjohtamisen kontekstissa. HTTS 2022, Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön. Oulu, 22.-23.9.2022
 6. Aho A. L., Järvi J. & Terkamo-Moisio A. The life changes of sibling survivors after the suicide of a brother or sister. European Grief Conference. Bereavement and Grief in Europe – Emerging Perspectives & Collaborations. 21.-23.9.2022, Copenhagen, Denmark.
 7. Aho A. L., Siekkinen M. & Terkamo-Moisio A. Negative life changes for relatives of vicitms of homicides. European Grief Conference. Bereavement and Grief in Europe – Emerging Perspectives & Collaborations. 21.-23.9.2022, Copenhagen, Denmark.
 8. Terkamo-Moisio A., Peltonen L-M., Kaakinen P., Palonen M., Vaartio-Rajalin H., Fagerström L., Kaunonen M., Leino-Kilpi H. & Häggman-Laitila A. 2022 Development of students’ leadership skills during a continuing education program. ENDA 2022. Environmental Changes – Leadership Challenges. 14. – 17.9.2022, Selfoss, Iceland.
 9. Häggman-Laitila A., Karki S., Kangasniemi M., Lammintakanen J., & Terkamo-Moisio A. Characteristics of a successful remote leadership. ENDA 2022. Environmental Changes – Leadership Challenges. 14. – 17.9.2022, Selfoss, Iceland
 10. Terkamo-Moisio A., Paronen E., Lammintakanen J. & Häggman-Laitila A. 2022. Leaders’ and employees’ views of collaboration in remote context. ENDA 2022. Environmental Changes – Leadership Challenges. 14. – 17.9.2022, Selfoss, Iceland

2021

 1. Antikainen M., Terkamo-Moisio A., & Häggman-Laitila A. 2021. Hoitotyön johtajien ja hoitotyöntekijöiden toiminta ja työhyvinvointi COVID-19 pandemian aikana. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 19.11.2021, Tampere.
 2. Terkamo-Moisio A., Karki S., Kangasniemi M., Lammintakanen J., & Häggman-Laitila A. 2021. Työntekijöiden ja johtajien etäyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa – integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 19.11.2021, Tampere.
 3. Lammintakanen J., Paronen E., Terkamo-Moisio A., & Häggman-Laitila A. Remote leadership in health and social service organizations – employees’ and managers’ perceptions. EHMA 2021, Health management: managing the present and shaping the future. Lisbon, Portugal, 15.-17.9.2021
 4. Terkamo-Moisio A., Karki S., Kangasniemi M., Lammintakanen J., & Häggman-Laitila A. 2021. Expectations and challenges of remote leadership in healthcare – integrative review. EstNDA – Creating a comprehensive view on nursing leadership – konferenssi. -22.4.2021 (Verkkokonferenssi).
 5. Terkamo-Moisio A., Kaakinen P., Palonen M., Peltonen L.-M., Vaartio-Rajalin H., Leino-Kilpi H., & Häggman-Laitila A. 2021. Job descriptions and leadership skills of students participating in continuing education in the social- and healthcare sector. EstNDA – Creating a comprehensive view on nursing leadership – konferenssi. -22.4.2021 (Verkkokonferenssi).
 6. Terkamo-Moisio A., Paronen E., Lammintakanen J., Häggman-Laitila A. 2021. Social- and healthcare personnel’s and nurse leaders’ views about remote leadership in decentralized organizations. EstNDA – Creating a comprehensive view on nursing leadership – konferenssi. -22.4.2021 (Verkkokonferenssi).

2020

 1. Terkamo-Moisio A., Kaakinen P., Palonen M., Peltonen L.-M., Vaartio-Rajalin H., Partanen P., Leino-Kilpi H., & Häggman-Laitila A. 2020. Hoitotyön johtajien ja johtajiksi suuntaavien johtamisvalmiudet ja voimaantuminen. HTTS 2020 -Konferenssi. 1.10.2020 (Verkkokonferenssi).
 2. Terkamo-Moisio A., Karki S., Kangasniemi M., Lammintakanen J. & Häggman-Laitila A. 2020. Etäjohtamiseen kohdistuvia odotuksia ja haasteita sosiaali- ja terveydenhuollossa – systemaattinen katsaus. HTTS 2020 -Konferenssi. 1.10.2020 (Verkkokonferenssi).
 3. Terkamo-Moisio A., Paronen E., Lammintakanen J. & Häggman-Laitila A. 2020. Sote-alan henkilöstön ja johtajien näkemyksiä etäjohtamisesta hajautetuissa organisaatioissa. HTTS 2020 -Konferenssi. 1.10.2020 (Verkkokonferenssi).

2019

 1. Terkamo-Moisio A. & Aho A. L. 2019. How to support a person who has suddenly lost a loved one? Conference on Meaningful Relations in Aging and Dying. 30.8.2019, Helsinki.
 2. Vatanen S., Pietilä A.-M. & Terkamo-Moisio A. ”Kuolema on tavallaan aina läsnä” Kansalaisten kuvaamia käsityksiä ja tunteita kuolemasta. Surukonferenssi. 12.4.2019, Tampere.

2018

 1. Terkamo-Moisio A. Sairaanhoitajien käsityksissä hyvästä kuolemasta korostuvat kuolevan arvokkuuden sekä autonomian kunnioitus. XV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. 27.9.2018, Vaasa.
 2. Aho A.L. & Terkamo-Moisio A. How to support parents after stillbirth – systematic literature review. International conference on Stillbirth, SIDS and Baby Survival. 9.6.2018, Glasgow, UK.
 3. Aho A.L. & Terkamo-Moisio A. Läheisten tukeminen omaisen äkkikuoleman jälkeen. Keynote-luento. Surukonferenssi 20.4.2018, Tampere
 4. Terkamo-Moisio A. Millaisena hyvä kuolema ilmenee sairaanhoitajien käsityksissä? Surukonferenssi. 19.4.2018, Tampere.
 5. Jäntti-Leivo M., Pietilä A-M. & Terkamo-Moisio A. Hyvä kuolema kansalaisten käsityksissä. Surukonferenssi. 19.4.2018, Tampere.
 6. Complexity of attitudes towards death and euthanasia. 12.4.2018. Saint John of God Nursing School, Barcelona, Espanja.
 7. Sairaanhoitajien ja kansalaisten kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden monitahoisuus, HUS, Hoitotieteen meeting, 20.3.2018, Helsinki.
 8. Attitudes towards death. 15.3.2018. Centre for Biomedical Ethics and Law, KU Leuven, Leuven, Belgia

2017

 1. Eutanasia, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran kuukausiesitelmä, 18.12.2017, Helsinki
 2. Kuolema & Eutanasia, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, 19.10.2017, Lappeenranta.
 3. Sairaanhoitajien suhtautuminen kuolemaan ja eutanasiaan. Suomen syöpäsairaanhoitajien valtakunnalliset opintopäivät 12-13.10.2017, Oulu
 4. How nurses describe a good death? 18th Nursing Ethics Conference 15-16.9.2017. Leuven, Belgia.
 5. Terveys ihmisoikeutena. Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 6.-7.4.2017, Lahti, Suomi.
 6. An empirical model of factors associated with individuals’ attitudes towards euthanasia. UNESCO Chair in Bioethics 12th World Conference on Bioethics, Medical ethics & Health law. 21-23.3.2017, Limassol Cyprus.
 7. Attitudes towards death. 9.3.2017. Centre for Biomedical Ethics and Law, KU Leuven, Leuven, Belgia.
 8. Nurses’ conflicting perceptions of euthanasia and its legalization in Finland. ECQI 2017. 7.-10.2.2017, Leuven Belgia.

2016

 1. Miten elämän suojelu ilmenee eutanasiaan kohdistuvissa asenteissa? 8.12.2016. Studia Generalia- Etiikan teemapäivä, Turku.
 2. Euthanasia. 10 & 11.11.2016. Saint John of God Nursing School, Barcelona, Espanja.
 3. From nurse to a researcherMy Career. 9.11.2016. Saint John of God Nursing School, Barcelona, Espanja
 4. Eutanasia, uhka vai mahdollisuus? Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran 5-vuotisjuhlaseminaari. 31.10.2016, Helsinki.
 5. Sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteet eutanasiaa kohtaan. XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, 28-29.9.2016, Turku.
 6. Attitudes towards euthanasia among general public in Finland. EACME Conference, 8-10.9.2016, Leuven, Belgia.
 7. Good bad death – my PhD-process. CMBER keskusteluryhmä. 18.4.2016. KU Leuven, Center for Biomedical Ethics and Law, Belgia.
 8. Kuinka hoitajat kokevat kuoleman kohtaamisen? Kuolema. Teologinen symposiumi,15.-16.2.2016, Joensuu.

2015

 1. From approach to fear and avoidance: the attitudes towards death among the nursing students in Finland. Death, Dying and Disposal of the Body (DDD12) international conference 2-6.9.2015, Alba Iulia, Romania.
 2. Religiosity among nursing students in Finland. XXI. World Congress of the International Association for the History of Religions (IAHR). 23.-29.8.2015 Erfurt, Germany.

2014

 1. How do nurses view their role in a fictitious euthanasia process? Kansainvälinen hoitotieteellinen ICN/APNN 2014 Conference, 18.8-20.8.2014, Helsinki.
 2. Omaiset ja eutanasia – Sairaanhoitajien näkemyksiä. XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, 12.-13.6.2014, Tampere.

2012

 1. Sairaanhoitajien asenteet eutanasiaa kohtaan. 2012. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. 27.9.-28.9.2012, Oulu.