Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Terkamo-Moisio A, Gastmans C, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2017. Finnish nurses’ attitudes towards their role in euthanasia care processes. Nursing Ethics. DOI: 10.1177/0969733017720850
 2. Terkamo-Moisio A, Kvist T, Laitila T, Kangasniemi M, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2016. The traditional model does not explain attitudes towards euthanasia: a web-based survey of the general public in Finland. Omega – Journal of Death and Dying, 75(3): 266-283.
 3. Terkamo-Moisio A, Pietilä A-M, Lehto J.T & Ryynänen O-P. 2017. Attitudes of nurses and the general public towards euthanasia on individuals with dementia and cognitive impairment. Dementia: the international journal of social research and practice. DOI: 10.1177/1471301217717063
 4. Terkamo-Moisio A, Kvist T, Kangasniemi M, Laitila T, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2017. Nurses’ attitudes towards euthanasia in conflict with professional ethical guidelines. Nursing Ethics 24 (1): 70-86.
 5. Terkamo-Moisio A, Kvist T & Pietilä A-M. 2016. Autonomy and human dignity are key features of a good death in Finnish nurses’ conceptions: a phenomenographic study. The Journal of Hospice and Palliative Nursing 18(5): 450-458.
 6. Terkamo-Moisio A, Kvist T & Pietilä A-M. 2015. Multifaceted nature of euthanasia: perceptions of Finnish registered nurses. The Journal of Hospice and Palliative Nursing 17: 105-112. DOI: 10.1097/NJH.0000000000000131

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 1. Aho A.L. & Terkamo-Moisio A. 2018. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen. Hoitosuositus. Hoitotyön tutkimussäätiö. Helsinki.
 2. Terkamo-Moisio A. Pääkirjoitus: Eutanasia on koko yhteiskunnan asia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 55 (2); 101-105.
 3. Kosonen, M., Laaksonen, S-M., Rydenfelt, H. & Terkamo-Moisio, A. (2018). Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka. Media & Viestintä 41(1)
 4. Terkamo-Moisio A. Kirja-arvio: Mari Pulkkinen: Salattu, suoritettu ja sanaton suru: Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Thanatos 6(1); 42-46.
 5. Terkamo-Moisio A. Arvokkuutta tukeva hoitotyö. Pro Terveys 1/2017, 20-21.
 6. Terkamo-Moisio A. Lectio praecursoria: Complexity of Attitudes towards Death and Dying. Thanatos 5(2); 61-63.
 7. Terkamo-Moisio A & Laitila T. Hengellinen hoitotyö kuoleman lähestyessä. Pro Terveys 6/2016, 20-21.
 8. Terkamo-Moisio A. 2016. Sairaanhoitajien monitahoiset eutanasia-asenteet. Palliatiivinen hoito 43; 29-31.
 9. Terkamo-Moisio A, Halkoaho A & Pietilä A-M. 2016. Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa – Tutkimuseettisiä näkökulmia. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53(2); 141-143.
 10. Taylor J., Olsen P.R,. and Terkamo-Moisio A. with The 2014 EANS Cohort. 2016. Perspectives: European Academy of Nursing Science Debate. Journal of Research in Nursing 21(2): 143-151
 11. Sahlström M, Terkamo-Moisio A. & Ylitörmänen T. 2015. EANS kesäkoulu: metodipintoja ja verkostoitumista. Hoitotiede 27 (3); 256.
 12. Pietilä A-M & Terkamo-Moisio A. Terveyden universaali näkyvyys tulevaisuuden Euroopassa. PRO terveys 3/2015, 4-6.

Opinnäytetyöt

 1. Terkamo-Moisio A. 2016. Complexity of attitudes towards death and euthanasia. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences. Number 363. Kuopio. Saatavilla: URN:ISBN:978-952-61-2198-7
 2. Terkamo-Moisio A. Kuoleman ja kärsimyksen välissä. Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos. Saatavilla: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20130428
 3. Terkamo-Moisio A. Hoitajien asenteet eutanasiaa kohtaan. Kandiaatintutkielma. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos.