Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Petäjä U-K, Terkamo-Moisio A, Häggman-Laitila A. The multifaceted nature of risk behavior among adolescents in aftercare service – a document analysis of patient and service providers’ records. Journal of Advanced Nursing. Published online. http://doi.org/10.1111/jan.15715
 2. Hurmekoski M., Häggman-Laitila A., Lammintakanen J. & Terkamo-Moisio A. Nurse leaders’ experiences of remote leadership in health care. Leadership in Health Services. Ahead of print https://doi.org/10.1108/LHS-01-2023-0003
 3. Tölli S., Kontio R., Partanen P., Terkamo-Moisio A., Häggman-Laitila A. 2023. Humane and Comprehensive Management of Challenging Behaviour in health and social care – Cross-sectional study testing newly developed instrument. Healthcare 11(5), 753. https://www.mdpi.com/2227-9032/11/5/753
 4. Vähäkangas P., Nordquist H. & Terkamo-Moisio A. Urgent Hospital Transfers – experiences and required skills of paramedics. International emergency nursing 67, March 2023. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2023.101269
 5. Terkamo-Moisio A., Häggman-Laitila A., Paronen E. & Lammintakanen J. 2023. Terveydenhuollon henkilöstön ja johtajien näkemyksiä etäjohtamisesta. Focus Localis 51(1), 90-104. https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120932/76891
 6. Petäjä, U.-K., Terkamo-Moisio A., & Häggman-Laitila A. 2022. The Prevalence of High-Risk Behavior Among Adolescents in Aftercare Services and Transitioning from Out-of-home Care: A Systematic Review. Journal of Youth and Adolescence. https://doi.org/10.1007/s40894-022-00198-1
 7. Niinihuhta M., Terkamo-Moisio A., Kvist T., Häggman-Laitila A. 2022. Nurse leaders’ work-related well-being – relationships to a superior’s transformational leadership style and structural empowerment. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.13806
 8. Terkamo-Moisio A., Ahonen M., & Häggman-Laitila A. 2022. Rakenteellisen ja psykologisen voimaantumisen kehittyminen hoitotyön johtajakoulutuksessa. Tutkiva Hoitotyö 20(2), 20–27.
 9. Terkamo-Moisio , Palonen M., Vaartio-Rajalin H., Peltonen L-M., Leino-Kilpi H., Kaunonen M., Kaakinen P. & Häggman-Laitila A. 2022. The structural and psychological empowerment of students participating in continuing leadership education in Finland – a survey study. Nurse Education Today 116, 105456. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105456
 10. Niinihuhta M., Terkamo-Moisio A., Kvist T. & Häggman-Laitila A. 2022. A comprehensive evaluation of factors affecting nurse leaders’ work-related well-being. Leadership in Health Services. DOI 10.1108/LHS-12-2021-0098
 11. Terkamo-Moisio A, Kaakinen P, Leino-Kilpi H, Palonen M, Peltonen L-M, Vaartio-Rajalin H. & Häggman-Laitila A. 2021. Hoitotyön johtamisen tehtävänkuvat ja johtamisosaaminen jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuteen osallistuvilla opiskelijoilla. Hoitotiede 33(4):220–230.
 12. Antikainen M., Terkamo-Moisio A., & Häggman-Laitila A. 2021. Hoitotyön johtajien ja hoitotyöntekijöiden työhyvinvointi ja työskentely koronapandemian aikana. Tutkiva Hoitotyö 19(4):3–11.
 13. Mäkikomsi M., Terkamo-Moisio A., Kaunonen M. & Aho A.L. 2021. Qualitative Analysis of the Consequences of Unexplained Experiences in the Context of Bereavement. Omega – Journal of Death and Dying. Luettavissa: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00302228211053474
 14. Mäkikomsi M., Terkamo-Moisio A, Kaunonen M. & Aho A.L. 2021. Unexplained Experiences in the Context of Bereavement – qualitative analysis. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13576275.2021.1991903
 15. Terkamo-Moisio A., Siekkinen M., & Aho A.L. 2021. Henkirikosten uhrien omaisten kielteiset elämänmuutokset. Hoitotiede 33(3):178-190.
 16. Terkamo-Moisio A., Karki S., Kangasniemi M., Lammintakanen J. & Häggman-Laitila A. Towards remote leadership in health care: Lessons learned from an integrative review. Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/10.1111/jan.15028
 17. Terkamo-Moisio A, Gastmans C, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2017. Finnish nurses’ attitudes towards their role in euthanasia care processes. Nursing Ethics. DOI: 10.1177/0969733017720850
 18. Terkamo-Moisio A, Kvist T, Laitila T, Kangasniemi M, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2016. The traditional model does not explain attitudes towards euthanasia: a web-based survey of the general public in Finland. Omega – Journal of Death and Dying, 75(3): 266-283.
 19. Terkamo-Moisio A, Pietilä A-M, Lehto J.T & Ryynänen O-P. 2017. Attitudes of nurses and the general public towards euthanasia on individuals with dementia and cognitive impairment. Dementia: the international journal of social research and practice. DOI: 10.1177/1471301217717063
 20. Terkamo-Moisio A, Kvist T, Kangasniemi M, Laitila T, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2017. Nurses’ attitudes towards euthanasia in conflict with professional ethical guidelines. Nursing Ethics 24 (1): 70-86.
 21. Terkamo-Moisio A, Kvist T & Pietilä A-M. 2016. Autonomy and human dignity are key features of a good death in Finnish nurses’ conceptions: a phenomenographic study. The Journal of Hospice and Palliative Nursing 18(5): 450-458.
 22. Terkamo-Moisio A, Kvist T & Pietilä A-M. 2015. Multifaceted nature of euthanasia: perceptions of Finnish registered nurses. The Journal of Hospice and Palliative Nursing 17: 105-112. DOI: 10.1097/NJH.0000000000000131

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 1. Hurmekoski M., Häggman-Laitila A. & Terkamo-Moisio A. 2021. Luottamus ja vuorovaikutus ovat hoitotyön johtajan ja henkilöstön etäyhteistyön edellytyksiä. Tutkiva hoitotyö 19(1), 36-38.
 2. Terkamo-Moisio A. & Häggman-Laitila A. 2021. Miljoona euroa lisärahaa hoitotyön johtamisopintoihin. ProTerveys 1/2021, 20.
 3. Aho A.L. & Terkamo-Moisio A. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen: Hoitosuositukset. Tiimalasi 2019 (1).
 4. Terkamo-Moisio A. & Aho A.L. Tukea tarvitaan – kun läheinen kuolee äkillisesti. ProTerveys 5/2018, 26-27.
 5. Pietilä A.-M. & Terkamo-Moisio A. (Toim.) 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland. General series No. 26. University of Eastern Finland, Kuopio. ISSN 1798-5854; 26.
 6. Terkamo-Moisio A. & Häggman-Laitila A. 2019. Koulutus vastauksena sosiaali- ja terveysalan johtamisen haasteisiin. Tutkiva Hoitotyö 17(2), 40–41.
 7. Terkamo-Moisio A. 2018. Kuoleman läheisyydessä keskeistä on kohtaaminen. Tutkiva hoitotyö 16(3); 34-35.
 8. Aho A.L. & Terkamo-Moisio A. 2018. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen. Hoitosuositus. Hoitotyön tutkimussäätiö. Helsinki.
 9. Terkamo-Moisio A. 2018. Pääkirjoitus: Eutanasia on koko yhteiskunnan asia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 55 (2); 101-105.
 10. Kosonen, M., Laaksonen, S-M., Rydenfelt, H. & Terkamo-Moisio, A. 2018. Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka. Media & Viestintä 41(1)
 11. Terkamo-Moisio A. 2017. Kirja-arvio: Mari Pulkkinen: Salattu, suoritettu ja sanaton suru: Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Thanatos 6(1); 42-46.
 12. Terkamo-Moisio A. Arvokkuutta tukeva hoitotyö. Pro Terveys 1/2017, 20-21.
 13. Terkamo-Moisio A. Lectio praecursoria: Complexity of Attitudes towards Death and Dying. Thanatos 5(2); 61-63.
 14. Terkamo-Moisio A & Laitila T. Hengellinen hoitotyö kuoleman lähestyessä. Pro Terveys 6/2016, 20-21.
 15. Terkamo-Moisio A. 2016. Sairaanhoitajien monitahoiset eutanasia-asenteet. Palliatiivinen hoito 43; 29-31.
 16. Terkamo-Moisio A, Halkoaho A & Pietilä A-M. 2016. Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa – Tutkimuseettisiä näkökulmia. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53(2); 141-143.
 17. Taylor J., Olsen P.R,. and Terkamo-Moisio A. with The 2014 EANS Cohort. 2016. Perspectives: European Academy of Nursing Science Debate. Journal of Research in Nursing 21(2): 143-151
 18. Sahlström M, Terkamo-Moisio A. & Ylitörmänen T. 2015. EANS kesäkoulu: metodipintoja ja verkostoitumista. Hoitotiede 27 (3); 256.
 19. Pietilä A-M & Terkamo-Moisio A. Terveyden universaali näkyvyys tulevaisuuden Euroopassa. PRO terveys 3/2015, 4-6.

Opinnäytetyöt

 1. Terkamo-Moisio A. 2016. Complexity of attitudes towards death and euthanasia. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences. Number 363. Kuopio. Saatavilla: URN:ISBN:978-952-61-2198-7
 2. Terkamo-Moisio A. Kuoleman ja kärsimyksen välissä. Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos. Saatavilla: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20130428
 3. Terkamo-Moisio A. Hoitajien asenteet eutanasiaa kohtaan. Kandiaatintutkielma. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos.