Äkillisesti kuolleen ihmisen läheinen tarvitsee monitahoista tukea

digHoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) julkaisi eilen ”Äkillisesti kuolleen henkilön lähteisten tukeminen” – hoitosuosituksen, jonka laadinnan taustalla oli läheisensä menettäneen omaisen toive. Toiveen esittäjä oli kokenut, etteivät ammattilaiset osanneet tarjota tukea, koska tilanne oli heillekin vaikea, kuten Hotuksen lehdistötiedotteessa todetaan. Samalla omalta osaltani päättyi prosessi, joka alkoi vuoden 2016 alussa ja joka oli hyvin opettavainen, monella tavoin.Lue lisää

Henkirikoksen uhrin läheisten kohtaamisesta

1ab43-wp_20140527_19_02_34_proKun puhutaan kuoleman tai kuolevan läheisten kohtaamisesta ajatuksissa on usein tilanne, jossa henkilö on sairastunut ja hänen vointinsa on ajan kanssa heikentynyt, jolloin jossain vaiheessa ollaan tilanteessa, jossa kuolema on se ainoa odotettavissa oleva asia. Kuten useissa kirjoituksissa on todettu, tässäkään tilanteessa läheisten kohtaaminen ei ole se helpoin asia, joskin he ovat optimaalisessa tilanteessa hyväksyneet kuoleman väistämättömyyden ja ovat ehkä jopa voineet siihen varautua, jättää jäähyväiset ja olla kuolevan vierellä.  Aina kuolemaan ei kuitenkaan ehdi valmistautua, eikä sitä osaa edes ajatella tapahtuvaksi. Osa ihmisistä menettää läheisensä äkillisesti, yllättäen ja odottamatta. Syitä äkilliseen kuolemaan on monia kuten esimerkiksi sairauskohtaus tai onnettomuus, tässä kirjoituksessa keskityn henkirikoksen uhrien läheisiin ja heidän kohtaamiseensa.Lue lisää

Palliatiivisen lääketieteen koulutuksesta

cofHieman suunniteltua pidemmäksi venähtäneen tauon jälkeen haluan tänään kirjoittaa palliatiivisen hoidon koulutuksesta ensin yleisesti ja tarkemmin suomalaisen lääkärikoulutuksen osalta. Paljon on viime aikoina keskusteltu palliatiivisen hoidon tilasta ja sen kehityksestä, yleensä vielä aika negatiiviseen sävyyn. Osittain tämä saattaa johtua siitä, ettei välttämättä tiedetä, miten koulutus on järjestetty, onko sitä saatavilla ja millaista sen sitten tulisi olla täyttääkseen sille asetetut vaatimukset.Lue lisää

Hoitotahto revisited

WP_20150602_11_04_33_ProSyyskuussa 2014 kirjoitin vanhassa blogissani hoitotahdosta, johon tuntui liittyvän silloin paljon kysymyksiä ja joitain epäselvyyksiäkin. Se kirjoitus oli eräs blogin luetuimpia ja sitä on luettu vielä viime viikollakin, vaikka blogi itsessään hiljentyi lokakuussa. Aihe tuntuu kuitenkin olevan edelleen ajankohtainen, minkä johdosta päätin nostaa hoitotahdon teemana uudelleen esiin. Aiheesta kirjoitettiin myös Seurassa, joten jos alla oleva teksti tuntuu tutulta, johtuu se siitä, että vastasin tuolloin toimittaja Sarellin kymmeneen kysymykseen.Lue lisää

Opas muistisairaiden saattohoitoon

Vuoden 2014 wp_20161112_13_04_57_proYhteisvastuukeräyksen tuotolla aloitettiin Hyvä kuolema-hanke, johon kuuluu myös yhtenä osana muistisairaiden saattohoidon edistäminen. Tähän liittyen Muistiliitto julkaisi tänä vuonna oppaan muistisairaan saattohoitoon osallistuville ammattilaisille. Opas tarjoaa myös tietoa ja apua elämän loppuvaiheen suunnitteluun sekä saattohoidon toteutukseen muistisairaille sekä heidän läheisilleen, samoin kuin vapaaehtoistyöntekijöille. Eli käytännössä tämä opas on suunnattu kaikille niille ihmisille, jotka ovat aiheen kanssa tekemisissä tavalla tai toisella.Lue lisää