Kuolemantutkijan kevätpörriäinen

digKauan kauan sitten, ollessani koulussa, kevätpörriäisen ilmestyminen oli varma kevään merkki. Lehti täynnä monenmoista asiaa, pientä sekä suurempaa. Oppilaiden runoja, kuvia, kirjoituksia sekä vitsejä, saattoi seassa olla vakaviakin asioita, joskin kuitenkin vähemmän. Tämänkertainen kirjoitus noudattaa samaa tyyliä, joskin vitsailun taidan jättää vähemmälle, kuolemantutkijan vitsejä kun ei aina ymmärretä sillä tavoin kuin ne on tarkoitettu.Lue lisää

Uusi julkaisu: Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka

Viime syksynä etiikka.fi julkaisi kolmen kirjoituksen sarjan, joka käsitteli sosiaalista mediaa tutkimusetiikan näkökulmasta. Minulla oli kunnia aloittaa sarja kirjoituksellani ”Mitä somesta on lupa poimia?”, Salla-Maria Laaksonen jatkoi aiheella ”Miten somesta kerättyjä aineistoja sopii käsitellä?” ja trilogian päätti Miia Kosonen kirjoituksellaan ”Miten viestiä tutkimuksesta somessa?”.  Lue lisää

Sairaanhoitajien osallisuus eutanasiaprosessissa

bdrOlen kirjoittanut suhteellisen paljon sairaanhoitajien asenteista eutanasiaa kohtaan, mutta vähemmän siitä, miten he asennoituvat omaan rooliinsa itse eutanasiaprosessissa. Eilen Nursing Ethics julkaisi online first version artikkelista, jossa käsittelemme juuri tätä kysymystä. Aiemmassa kirjallisuudessa on nostettu esiin se, ettei sairaanhoitajan, sen enempää kuin kenenkään muunkaan, myönteinen asenne eutanasiaa kohtaan tarkoita vielä sitä, että ihminen olisi valmis osallistumaan itse prosessiin. Sen johdosta on tärkeää tietää miten sairaanhoitajat suhtautuvat heidän osallisuuteensa, etenkin kun heidät rinnastetaan Kanadan lainsäädännössä lääkäreihin päätöksenteon sekä eutanasian toteuttamisen osalta.Lue lisää

Eutanasia ja dementia

digEräs eutanasiakeskustelussa säännöllisesti esiin nouseva kysymys koskee dementiaa sairastavia ja heidän mahdollisuuttaan eutanasiaan. Olemassa oleva lainsäädäntö määrittelee hyvin tarkasti ihmisen oman, oikeustoimikelpoisen sekä vapaaehtoisen pyynnön eutanasian tärkeimmäksi kriteeriksi. Tästä johtuen eutanasia dementian yhteydessä pidetään jopa haastavampana sekä ristiriitaisempana kuin esimerkiksi syöpään sairastuneiden ihmisten kohdalla. Aiheesta on vain vähän aiempaa tutkimustietoa, mikä saattaa osittain johtua sen ristiriitaisuudesta sekä sen arkaluontoisuudesta. Omassa väitöskirjatutkimuksessani tutkin vastaajien asenteita eutanasiaan viiden eri tapausesimerkin avulla, esimerkit olivat tismalleen samat, joita Ryynänen et al. käyttivät omassa tutkimuksessaan vuosituhannen vaihteessa. Viime viikolla julkaistiin Dementia-lehdessä artikkeli, jossa tarkastelimme kahden alla olevan esimerkkitapauksen tuloksia. Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.Lue lisää

Somen käyttö edelleen vähäistä tutkijoiden keskuudessa

WP_20161112_12_13_04_ProTämän vuoden huhtikuussa Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) toteutti kyselyn kunta-alan tutkijoiden keskuudessa heidän sosiaalisen median käyttötavoistaan, someen liittyvistä käsityksistä sekä heidän arvioistaan somen roolista tulevaisuudessa. Kutsu lähetettiin yhteensä 360 tutkijalle, joista 95 vastasi kyselyyn reilun viikon aikana. Edellisen kerran KAKS toteutti vastaavan kyselyn vuonna 2014, jolloin 120 tutkijaa osallistui siihen. Vuoden 2014 tuloksista kirjoitin aiemmassa blogissani otsikolla ”Tutkijat somessa: A never ending story?”Lue lisää

Palliatiivisen lääketieteen koulutuksesta

cofHieman suunniteltua pidemmäksi venähtäneen tauon jälkeen haluan tänään kirjoittaa palliatiivisen hoidon koulutuksesta ensin yleisesti ja tarkemmin suomalaisen lääkärikoulutuksen osalta. Paljon on viime aikoina keskusteltu palliatiivisen hoidon tilasta ja sen kehityksestä, yleensä vielä aika negatiiviseen sävyyn. Osittain tämä saattaa johtua siitä, ettei välttämättä tiedetä, miten koulutus on järjestetty, onko sitä saatavilla ja millaista sen sitten tulisi olla täyttääkseen sille asetetut vaatimukset.Lue lisää

Tohtoriopinnot ja mielenterveys

digTällä viikolla lounaspöydässä ollaan puhuttu paljon mielenterveydestä tohtoriopintojen aikana. Sysäyksen keskustelulle antoi tuore artikkeli ”Work organization and mental health problems in PhD students” jossa oli tutkittu Flandersin yliopistoissa tohtoriopintoja suorittavien opiskelijoiden alttiutta mielenterveyshäiriöihin, etenkin masennukseen. Karujen tulosten mukaan puolella (51%) vastanneista oli vähintään kaksi erilaista oiretta ja kolmasosalla (32%) oireita oli jo vähintään neljä. Yleisimpänä kuvattiin jatkuvan paineen alla oloa, masentuneisuuden ja alakuloisuuden tunteita, unettomuutta sekä kyvyttömyyttä nauttia päivittäisistä toimista.Lue lisää